logo

Умови користування веб-сайтом decar

Доступ до веб-сайту www.decar.io (далі – deCar) та його використання надається ТОВ «ДЕКАР Україна» (далі - Компанія) на наступних умовах:

1. Користуючись веб-сайтом deCar, ви погоджуєтесь на юридично обов'язкове виконання даних Умов, які набувають чинності негайно при погодженні з даними Умовами користування сервісом deCar.

2. Компанія залишає за собою право змінювати ці умови в будь-який час, публікуючи зміни на веб-сайті. Будь ласка, регулярно перечитуйте ці умови, щоб вчасно дізнаватись про всі зміни, які вносить. Якщо Ви продовжуєте користуватись сайтом після внесення змін, ви автоматично берете на себе юридичне зобов'язання виконувати ці правила з усіма внесеними до них виправленнями і/або змінами.

3. Поняття «Аукціон автомобілів/Аукціон» використовується в цих Умовах та в будь-яких інших розділах сайту deCar виключно для зручності слововживання і ні в якому разі не можна розуміти як термін "торги" або "аукціон" згідно з чинним законодавством України.

1. Загальні умови

1.1. Компанія надає можливість авторизованим користувачам отримати платний доступ до інформації, що розміщується на веб-сайті.

1.2. Для цілей цих Умов, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Компанія - ТОВ «ДЕКАР Україна» 65063, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГОВОРОВА, будинок 7.

Веб-сайт (deCar) – інтернет-сайт www.decar.io, що являє собою платформу на якій розміщуються Компанією інформація.

Інформація - розуміється інформація про автомобілі, що зазнали страхових випадків з можливістю взяти участь у закритому аукціоні з подальшим укладенням правочину купівлі-продажу.

Авторизація - вхід в Профіль Користувача, який полягає у вказівці у відповідних полях веб-сторінки зареєстрованих користувачем логіна і пароль, натисканням кнопки «Увійти». Вчинення авторизації на сайті підтверджує прийняття користувачем даних Умов.

Верифікація - процедура перевірка внесених Користувачем даних при реєстрації за допомогою алгоритму - шляхом їх зіставлення з запитаними даними, документами, відомостями і т.п.

Умови користування веб-сайтом deCar (Умови) - це угода, що регулює взаємовідносини між Компанією і його Користувачами. Учасник, який має намір використовувати послуги deCar, повинен прийняти умови Угоди.

Деактивація профілю Користувача - дії технічного й організаційного характеру, що здійснюються Компанією і спрямовані на обмеження або зупинення можливості Користувача отримувати доступ до сервісів deCar зі свого профілю. Блокування профілю здійснюється з метою припинення та як превентивних заходів проти правопорушень на deCar і порушень даних Умов у порядку, передбаченим даними Умовами.

Профіль Користувача - система, вбудована в програмну частину сайту deCar , що дозволяє враховувати і представляти Користувачеві і Компанії інформацію про Користувача.

Аукціон - процедура, що містить публікацію інформації про автомобіль, що зазнав страхового випадку, визначення вартості Лота, визначення переможця аукціону (Покупця Лота) на deCar, здійснювана Продавцем з метою укласти угоду з Покупцем - Користувачем deCar на бажаних умовах.

Лот - сукупність інформації про автомобіль, що зазнав страхового випадку, виставлений на продаж на deCar. Дана інформація є відкритою пропозицією необмеженому колу осіб користувачів сайту, для подачі закритих ставок.

Покупець - користувач, який здійснює покупку Товару або послуги за допомогою deCar.

Користувач - фізична або юридична особа, яка внаслідок проходження спеціальних процедур і здійснення дій отримує доступ до сервісів deCar і, в залежності від скоєних ним дій, може брати участь в аукціонних торгах, виставляти Лоти на продаж, а також використовувати інші опції deCar відповідно до положень цих Умов.

Реєстрація - процедура створення профілю Користувача на deCar, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм веб-сторінок Сайту надає в системі необхідну для використання сервісів Сайту інформацію та здійснення оплати за отримання доступу. Ухвалення користувачем умов цієї Угоди є обов'язковим етапом процедури реєстрації.

Резервна ціна - встановлена ​​при виставленні Лота Продавцем мінімальна вартість Товару, пропозиції (ставки) Покупців нижче якої дають право Продавцю відмовитися від укладення угоди.

1.3. Компанія не є організатором Аукціону, покупцем, продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого користувача і / або іншою заінтересованою особою стосовно пропонованої / укладеної між Користувачами угоди. Все що здійснюються завдяки розміщенню Інформації на Сайті угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямої або непрямої участі Компанії.

1.4. Компанія залишає за собою право видалити будь-який / весь контент веб-сайту deCar, обмежити доступ до контента або до модуля deCar, будь-який час за одностороннім рішенням.

2. Реєстрація та користування

2.1. Для отримання доступу до інформації, що розміщена на веб-сайті Компанії, користувач має зареєструватися на веб-сайті та здійснити авторизацію.

2.2. Користувачами на веб-сайті deСar можуть бути всі фізичні та юридичні особи, що мають повну дієздатність.

2.3.1. Компанія надає доступ користувачу до інформації у формі демо-перегляду за наступних умов:

- заповнення необхідних персональних даних, що визначається обов’язковою для заповнення у формі реєстрації. Користувач несе відповідальність за правильність заповнення персональних даних та зобов'язується підтримувати актуальність персональних даних, зазначених на відповідній сторінці в розділі «Мій кабінет».

- прийняття Умов користування сервісом deСar та наданні дозволу на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

2.3.2. Компанія надає повний доступ користувачу до інформації за наступних умови - здійснення оплати за отримання доступу до інформації у розмірі згідно з Додатком № 1.

2.4. Користувачеві заборонено передавати або здавати Профіль Користувача (інформацію, необхідну для доступу до Профілю Користувача) в оренду або продавати третім особам. У разі порушення цієї умови Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені особами, яким він передав інформацію про доступ до Профілю, в тому числі цивільно-правову та / або кримінальну.

2.5. За один день до спливу терміну дії доступу до користування веб-сайтом, Компанія повідомляє користувача про дану подію.

3. Порядок участі в процедурі Аукціону

3.1. Участю в процедурі Аукціону Сторони визнають:

з боку Продавця - організацію процедури (виставлення Лота),

з боку Покупця - здійснення Ставки. Метою участі Користувачів в Аукціоні є укладення угоди купівлі-продажу Товару, виставленого на продаж Продавцем.

Користувач повинен розуміти, що, беручи участь в Аукціоні, він зобов'язаний виконувати взяті на себе зобов'язання, і несе відповідальність за свої дії. Авторизований користувач, який здійснює Ставку, вступає в угоду з Продавцем на запропонованих ним умовах і зобов'язаний виконати свої зобов'язання за цією операцією.

3.2. Аукціони діють протягом певного строку. Завершення процедури Аукціону настає після завершення часового періоду, на який він був організований.

3.3. Переможцем Аукціону стає авторизований користувач, шляхом вибору з інших учасників Аукціону, виходячи з розмірів ставки і часу її здійснення.

3.4. Компанія може відмовити від імені Продавця, що виставив на аукціон Лот із зазначенням Резервної ціни, має право відмовити Покупцеві в укладанні угоди, якщо пропозиція авторизованого користувача виявилося нижче встановленої Продавцем Резервної ціни.

3.5. Ставки, здійснені в рамках Аукціону, діють до завершення Аукціону або до моменту скасування їх Продавцем.

3.6. Ставки, здійснені в рамках Аукціону, також можуть бути автоматично скасовані Компанією внаслідок блокування профілю Користувача здійснив їх.

3.7. Обробка ставки Аукціоном, після її подачі, займає деякий час. Після обробки ставка відображається у відповідному розділі Персонального кабінету.

3.8. У випадку перемоги на Аукціоні, Компанія направляє Авторизованому користувачу лист-підтвердження з реквізитами Продавця для оплати ставки. Авторизований користувач має право здійснити даний платіж протягом 5 (п’яти) банківських днів.

4. Умови деактивації (блокування) профілю користувача

4.1. Компанія має право деактивувати Профіль Користувача з наступних причин (в тому числі, але не виключно):

- користувачем вказані неповні та / або недостовірні (в т.ч. містять орфографічні помилки) контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону);

- логін користувача порушує встановлені правила;

- наявність у користувача кількох профілів;

- відбулася фактична або номінальна зміна власника профілю (передача / продаж зареєстрованих рахунків не допускається);

- здійснення Користувачем дій, які Адміністратор розцінює як обман, шахрайство і / або введення в оману інших користувачів і адміністратора;

- невиконання пред'явлених в рамках цих Умов вимог Компанії;

- дії / бездіяльність Користувача, які Адміністратор розцінює, як образу, наклеп, введення в оману інших користувачів, адміністратора нанесення шкоди діловій репутації Адміністратора;

- вживання грубих і / або нецензурних виразів;

- повідомлення надіслані Користувачем (в т.ч. в процесі email-листування) іншим Користувачам, Компанії, яку Компанія розцінює, як загрози нанесення шкоди, шкоди, ділової репутації, або майну, або здоров'ю осіб;

- наявність заблокованого афілійованого облікового запису. Афілійованість між двома обліковими записами користувачів визначає Компанія, керуючись такими критеріями (включаючи, але не обмежуючись): наявність збігів будь-яких даних профілю, ip-адреси, з якого здійснювався вхід в обліковий запис, user-agent, пароля;

- для запобігання несанкціонованому доступу до профілю користувача і / або мінімізації ймовірності вчинення дій, які можуть бути розцінені Компанією, як протиправні.

4.2. Повторна активація профілю (розблокування) можлива тільки відповідно до прийнятого Компанією відповідного рішення

4.3. Користувач має право звернутися з проханням до Компанії про розблокування профілю, відправивши повідомлення електронної пошти - INFO@DECAR.IO. Адміністратор приймає рішення про розблокування профілю протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту надходження заявки на власний розсуд, але з умовою, що розблокований Профіль не буде використовуватися для здійснення дій / бездіяльності, в зв'язку з якими він був заблокований (деактивовано).

5. Особиста інформація, надіслана для реєстрації, використання та припинення обслуговування

5.1. Користувачі веб-сайту, погоджуються: (а) надавати правдиві, точні, актуальні та повні відомості про себе у формі реєстрації користувача (далі — «Реєстраційні дані») і (б) вчасно оновлювати.

5.2. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля, а також повну відповідальність за всі дії, які виконуються у вашому обліковому записі або з використанням пароля.

5.3. Користувач погоджується негайно повідомляти Компанію про будь-які випадки несанкціонованого використання його пароля або облікового запису, а також про інші порушення безпеки. Компанія не може та не буде нести відповідальності за будь-які втрати або збитки, які виникають унаслідок недотримання користувачем цих Умов користування.

5.4. Якщо Користувач більше не бажаєте користуватися будь-якими послугами, він може припинити дію свого облікового запису.

5.5. Компанія не повертає Користувачу кошти, оплачені за доступ до інформації.

6. Відмова від надання гарантій і відшкодування збитків

ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ САЙТОМ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. САЙТ (ВКЛЮЧНО З УСІМ ВМІСТОМ І ФУНКЦІЯМИ, ДОСТУПНИМИ НА НЬОМУ АБО ДОСТУП ДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЬОГО) НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» ТА «ЗА НАЯВНІСТЮ». У ВСІХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ СТОСОВНО ВМІСТУ САЙТУ КОМПАНІЯ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ І НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ (1) ЩОДО ТОЧНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ ЦІЛІ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ, ОПУБЛІКОВАНОГО НА САЙТІ АБО ДОСТУПНОГО ЧЕРЕЗ САЙТ; (2) ЩО НА СЕРВЕРІ, НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНИЙ САЙТ, НЕМАЄ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ КОМПОНЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ІНФІКУВАТИ, ПОШКОДИТИ АБО ЗІПСУВАТИ ВАШЕ КОМП’ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ЧИ ІНШЕ МАЙНО ПІД ЧАС ДОСТУПУ ДО САЙТУ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ВМІСТУ З НЬОГО, ПЕРЕГЛЯДУ АБО ІНШОГО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ; І (3) ЩО КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ БУДЕ НЕПЕРЕРВНИМ І БЕЗ ПОМИЛОК.

КОМПАНІЯ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ПЕРЕЗАПИС АБО ВИДАЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ ЧИ ФАЙЛІВ (ДО ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ КОНТАКТИ, МУЗИЧНІ ЗАПИСИ, ЗОБРАЖЕННЯ ТОЩО), ЩО СТАЛИСЯ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, З НЕОБЕРЕЖНОСТІ КОМПАНІЇ, КОМПАНІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, ШТРАФНІ АБО ОСОБЛИВІ ЗБИТКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ (А) ВИКОРИСТАННЯ, (Б) НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АБО (В) ПОМИЛОК ЧИ УПУЩЕНЬ ВМІСТУ ТА ФУНКЦІЙ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ АБО ЇЇ ВПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК В РОБОТІ ВЕБ-САЙТУ ПРОСИМО НАДІСЛАТИ ВІДПОВІДНИЙ ЗАПИТ ЗА АДРЕСОЮ INFO@DECAR.IO.

7. Політика конфіденційності

7.1. Компанія використовує різні технології для збирання та зберігання інформації, у випадках здійсненням Користувачем відвідування веб-сайту. Інформація, надана у реєстраційній формі або іншим чином через цей веб-сайт, використовуватиметься Компанією з метою надання доступу до інформації.

7.2. Час від часу Компанія може використовувати реєстраційну інформацію в маркетингових цілях, або щоб повідомити користувача про інші продукти та послуги, які на думку Компанії можуть зацікавити користувача. Оскільки інформація надходить електронною поштою, Користувач можеш відмовитися від розсилки.

7.3. Компанія прагне захистити конфіденційну інформацію Користувача. Персональні дані зберігаються на захищених комп’ютерах і в ручних картотеках, і не будуть використовуватись для інших цілей, ніж ті, що викладені у цій політиці конфіденційності. Доступ до сервера, який використовується для зберігання цих даних, мають тільки призначені уповноважені працівники. Крім того, цей сервер підключено до Інтернету через брандмауер, тому він не загальнодоступний.

7.4. Користувач надає згоду на те, що невеликі порції інформації, відомі як “cookie” будуть розміщені на комп’ютері для збору статистичної інформації, такої як відомості про шляхи навігації, кількість відвідувань, постійних клієнтів і відвідувачів сторінки. Файли “cookie” містять особисту інформацію, яка надана Користувачем особисто. Вони не можуть зчитувати дані з твого жорсткого диска. Ці файли “cookie” використовуються Компанією для визначення корисності наданої Компанією інформації і зручності користування веб-сайтом deCar.

7.5. Компанія зобов’язана не розголошувати інформацію, яку отримує у файлах cookie, іншим організаціям, а також зобов’язана не продавати її третім особам.

7.6. Користувач має право переглянути, виправити, оновити чи видалити свої дані, перейшовши за спеціальним посиланням на сайті до свого профілю, або подавши відповідний запит за адресою info@decar.io.

7.7. Компанія має право зберігати особисті дані Користувача лише впродовж того часу, який необхідний для надання послуг передбаченим пунктом 1.1. Умов, або впродовж будь-якого додаткового періоду часу згідно законодавства.

7.8. Компанія може час від часу змінювати положення політики конфіденційності. Ці зміни можуть вплинути на використання особистих даних користувача. Зміни в політиці конфіденційності публікуються на веб-сайті без попереднього повідомлення.

8. Термін дії, припинення, нова редакція Умов

8.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається факт використання Сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, що дають можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту.

8.2. Дані Умови діють до тих пір, поки одна зі сторін не заявить про необхідність його припинення, але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов'язань.

8.3. Компанія може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цих Умов в будь-який час, без попереднього повідомлення. Будь ласка, час від часу переглядайте Умови, щоб знати про всі зміни та оновлення. Всі зміни в Умовах набирають чинності з моменту їх опублікування.

8.4. Користувач приймає положення Умови в новій редакції шляхом «умовного мовчання» (не виражає своїми прямими діями бажання розірвати Угоду, наприклад, видаливши свої дані і зареєстрований раніше профіль Користувача).